Priser

Leieperiode (dager) 1 sykkel 2 sykler 3 sykler for hver tilleggs-sykkel
3 €86 €156 €218 +€40
4 €108 €196 €275 +€50
5 €125 €228 €319 +€55
6 €140 €252 €355 +€60
7 €150 €270 €380 +€70
8 €160 €288 €408 +€75
9 €170 €306 €432 +€80
Sykkel leie rater for lengere leie perioder
10 €180 €322 €458 +€85
11 €190 €337 €484 +€90
12 €200 €352 €506 +€95
15 €225 €396 €572 +€110
NB: Prisene er ekskludert 7.0% IGIC skatt